Cookie Consent by ExWeb.sk

O nás

Spoločnosť VAHOKAD s. r. o. bola založená 07.10.2006. Na začiatku svojej činnosti sa zaoberala realizáciou stavebných prác.  V súčasnosti je jej hlavnou činnosťou vnútroštátna nákladná cestná doprava. Spoločnosť využíva svoj vozový park, ktorý tvorí niekoľko špeciálnych nákladných automobilov tzv. domiešavačov, ktoré prepravujú betónové zmesi z betonární ku konečnému spotrebiteľovi.    K hlavným partnerom patria betonárne ako LADCE Betón s. r. o., MRA betón plus s. r. o., TBG Slovensko, a. s. a iné, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky. Betónové zmesi od týchto betonární dodáva spoločnosť konečnému spotrebiteľovi v zodpovedajúcej kvalite.  Ďalšou činnosťou spoločnosti je zimná a letná údržba ciest a komunikácií, ktorú spoločnosť vykonáva hlavne pre MESTO Zvolen, ale tiež aj pre iné spoločnosti a to v rámci sezónnosti. Vo vozovom parku sa nachádzajú špeciálne vozidlá  na čistenie a údržbu komunikácií (zametanie, kropenie, posýpanie, odhŕňanie a pod.).

Rozvoz betónu

Spoločnosť VAHOKAD, s. r. o. zabezpečuje transport betónu od výrobcu ku konečnému spotrebiteľovi a to vlastnými špeciálnymi nákladnými vozidlami. Rozvoz betónu ponúkame nielen veľkým a stredným firmám, ale aj malým podnikateľom a fyzickým osobám podľa možností na celom území Slovenskej republiky.

Údržba ciest

Spoločnosť VAHOKAD, s. r. o. zabezpečuje činnosti súvisiace s údržbou komunikácií. Vozový park spoločnosti predstavuje špeciálne vozidlá na tieto činnosti.

Predaj betónu

Spoločnosť VAHOKAD, s. r. o. okrem rozvozu betónových zmesí, ponúka na predaj betónové zmesi rôznych pevnostných tried (základové, oporné, podlahové, a iné špeciálne).

Údržba ciest a komunikácií zahŕňa

Zametanie

V letnom období je to strojové čistenie a zametanie komunikácií, chodníkov a verejných plôch, parkovísk, stavieb, ciest vo výstavbe, čistenie komunikácií od lístia, strojné zametanie miestnych komunikácií od zimného posypu.

Kropenie

V letnom období kropenie komunikácií pri vysokých teplotách, proti prašnosti, kropenie stavieb, ciest vo výstavbe a zavlažovanie, polievanie zelene.

Odhrn a posyp

V zimnom období je to mechanické odpratávanie snehu, odvoz snehu a posyp komunikácii a chodníkov.

Partneri

Naša spolupráca s významnímy partnermi v oblasti stavebníctva ako aj údržbe cestných komunikácii.

Prepravný poriadok

Na tomto odkaze nájdete náš prepravný poriadok.

Prepravný poriadokPolitika spoločnosti

ISO 14001

Naša spoločnosť je držiteľom aj certifikátu ISO 14001

ISO 9001

Naša spoločnosť sa môže pochváliť certifikátom ISO 9001